TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ LEKTOLOJİ ÖZELLİKLERİ/THMFNS LÖ: URFA YÖRESİ ÖRNEKLEMİ
TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC NOTATION SYSTEM LECTO-LOGY CHARACTERISTICS/TFMPNS LC: URFA REGION SAMPLE

Author : Gonca DEMİR - - Erol Parlak
Number of pages : 516-534

Abstract

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT-Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir. Lektolojide dilbilimsel yaklaşımlar ekseninde yerel varyasyon yöntemi ile yapılanan araştırmalar sonucu lekt (değişkebilimsel eksende her türlü değişkesel terim/kavram/öğe-değişkedilbilimsel eksende her türlü değişkedilsel varyant/değişke/çeşitlenme) terimine dikkat çeken lektologlarca dilbilimsel yasalara bağlı olarak varlığını sürdüren linguistik özelliklerin etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüziksel varyant/değişke/çeşitlenme) ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri düzeyinde varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır. Dilbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan lektoloji özelliklerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri Urfa yöresi örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Keywords

Lekt/Varyant/Değişke Dilbilimsel Performans, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Lektoloji Özellikleri/THMFNS LÖ, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V, Urfa Yöresi Örneklemi

Read:458

Download: 150