MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ REEL VE POTANSİYEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1970-2015)
THE EFFECTS OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE ON REAL AND POTENTIAL ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY (1970-2015)

Author : Ömer YALÇINKAYA
Number of pages : 175-201

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde merkez bankası yasal bağımsızlık düzeyinin reel ve potansiyel ekonomik büyüme ile reel ve potansiyel ekonomik büyüme arasındaki fark olarak tanımlanan hâsıla açığı üzerindeki etkileri 1970-2015 dönemi için zaman serisi analizi kapsamında ampirik olarak incelenmektedir. Bu yönüyle çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) nihai hedefi olan fiyat istikrarının sağlanabilmesine ve sürdürülebilmesine yönelik olarak tesis edilen yasal bağımsızlık düzeyinin, Türkiye ekonomisinin reel ve potansiyel ekonomik büyüme performansları üzerindeki uzun dönemli etkilerinin ekonometrik olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda, inceleme döneminde TCMB yasal bağımsızlık düzeyinin; Türkiye ekonomisinin reel ekonomik büyüme performansı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı, potansiyel ekonomik büyüme performansını artırdığı ve reel ile potansiyel ekonomik büyüme arasındaki farkı daraltarak hâsıla açığını azalttığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, çalışma döneminde Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme performansının potansiyelinin arttırılmasında ve özellikle uzun dönemde potansiyeli düzeyinde sürdürülebilirlik kazanmasında TCMB yasal bağımsızlık düzeyinin de mevcut yapısıyla önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme, Merkez Bankası Yasal Bağımsızlık Düzeyi, Türkiye Ekonomisi, TCMB, Zaman Serisi Analizi.

Read:648

Download: 229