GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADA HELAL GIDA GÜVENCESİNİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF HALAL FOOD SAFETY TO MET CUSTOMER EXPECTATIONS IN THE FOOD INDUSTRY

Author : Zuleyhan BARAN - - Orhan BATMAN - Mehmet Selami YILDIZ
Number of pages : 485-502

Abstract

Bu çalışmada, Helâl Gıda kavramında gıda güvenliği ve tüketici beklentilerinin karşılanması konuları incelenmiştir. Bu nedenle, Gıda Sektörüne yönelik tüketici güveninin arttırılması ve beklentilerinin karşılanması yönünde yapılan “Helâl Gıda” çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için; literatürde yer alan “Helâl Gıda” ve Tüketici kavramını bir arada içeren yayınlanmış olan yerli/yabancı tezler, erişimi mümkün olan veri tabanlarından elde edilen makaleler, yayınlanmış bildiri, makale ve araştırma yazıları derlenmiştir. Daha sonra, elde edilen bu veriler nitel çalışma yöntemlerinden Betimsel analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. “Helâl Gıda” ve “Tüketici” kavramını bir arada içeren 16 yabancı ve 3 yerli tez/makale çalışması incelenmiştir. Bu çalışma, yapılan araştırmaların derlenmesi niteliğindedir ve ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri ülkemizde tüketici farkındalığının yeterli düzeyde olmadığı yönündedir.

Keywords

Helâl gıda, Gıda güvenliği, Tüketici beklentileri

Read:403

Download: 127