İBRAHİM ARISOY’UN GÜRCÜCE-TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ’NDE YER ALAN TÜRKÇE, FARSÇA VE ARAPÇA KÖKENLİ SÖZCÜKLER
THE TURKISH, FARSI AND ARABIC BASED WORDS IN IBRAHİM ARISOYS'S GEORGIAN-TURKISH DICTIONARY

Author : Salim KÜÇÜK - - Abdulkadir KOÇ
Number of pages : 1-22

Abstract

Gürcüler ve Türkler çok uzun bir geçmişin birlikte yaşanmışlığıyla derin ilişkileri bulunan iki millet olup dilleri bu tarihî bağın izlerini taşır. Her lisanda, standart dilin söz varlığının temel kaynağı sözlüklerdir. Bundan hareketle Gürcücenin standart dilindeki Türkçeden geçmiş sözcükleri tespit etmek için 2010 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan İbrahim Arısoy’un hazırladığı “Gürcüce-Türkçe Sözlük” taranmış, tespit edilen Türkçe, Farsça ve Arapça kökenli toplam 519 sözcük tematik tasnife tabi tutulmuştur. Sözlükte Türkçeden Gürcüceye geçen sözcük sayısı 137, Farsça kökenli sözcük sayısı 148, Arapça kökenli sözcük sayısı 234 olup bu sözcükler Türkiye Türkçesinde günümüzde de benzer veya farklı anlamlarla kullanılmaktadır. Buna göre Gürcüceye Türkçe ve lehçeleri üzerinden geçen Arapça ve Farsça kökenli sözcük sayısı Türkçe kökenli sözcük sayısından daha fazladır. Çalışmada genel olarak Türkçe üzerinden Gürcüceye geçen Türkçe, Farsça ve Arapça sözcüklerle Türkçe-Gürcüce arasındaki dil etkileşimi ve özellikleri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Türkçe, Farsça, Arapça, Gürcüce, sözcük alışverişi.

Read:694

Download: 233