HALI SANATI ÖRNEĞİNDE SARAY SANATI VE HALK SANATI
PALACE ART AND FOLK ART IN TERMS OF RUG ART

Author : Gonca KARAVAR
Number of pages : 161-174

Abstract

Geçmişe doğru baktığımızda birçok sanat ürününün en iyi örneklerinin sarayda ya da saray için üretildiğini, birçok üslubun önce sarayda benimsenip, sonra ülke geneline yayıldığını görmekteyiz. Kişinin tüm yaşamı boyunca doğayla, çevresiyle, toplumuyla uyum sağlayabilmesinde sanat hep bir araç olmuştur. Sanatın sınıflara, zaman ve duruma göre hiç değişmeyen özelliği gerçeği yansıtma ve iletişim aracı olma özelliğidir. Tam da bu noktada halk sanatı üretimleri çağlarına tanıklık etmektedirler. Konu halı sanatı özelinde ele alındığında, Türk halı sanatının Pazırık halısı ile başlayan ve günümüze kadar uzanan varlığı hemen hemen tüm çevrelerde kabul gören bir gerçektir. Dolayısıyla bu kadar uzun bir süreçte varlığını sürdüren bir sanat dalında değişimlerin ve beraberinde gelişimlerin gözlenmesi kaçınılmazdır. Bu düşünceden hareketle çalışmada saray sanatı ve halk sanatı kavramları halı sanatı örneğinde incelenmeye ve örneklenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Saray Sanatı, Halk Sanatı, Halı Sanatı

Read:647

Download: 233