RABİNDRANATH TAGORE’UN ESERLERİNDE KÜÇÜK KADINLAR
LITTLE WOMEN IN THE LITERATURE OF RABINDRANAT TAGORE

Author : Nuray ÖZENÇ - - Nuray ÖZTÜRK ŞEN
Number of pages : 472-484

Abstract

Avrupa ve Hint alt kıtası halkları sömürge dönemlerinde birbirlerini tanıma fırsatı bulmuş, bu tanışıklık kıtalararası tavır ve yaklaşım farklılıklarını gözler önüne sermiştir. Cinsiyet gözetilerek uygulanan bebek katli, çok kadınla evlilik, bebeklik çağında evlilik, Purdah sistemi, geniş aile biçiminde yaşama ve kast sistemi gibi birtakım adetler, İngilizlerin bu toplumu küçümsemesine neden olmuştur. Batıda eğitim alan ve Avrupa Liberalizmiyle tanışan Hintliler, giderek kendi değer sistemlerine eleştirel yaklaşmışlardır. Kültürlerinde bulunan ancak görmezden gelinen eşitsizlikleri, adaletsizlikleri ve baskıyı idrak etmiş ve eserlerinde dile getirmişlerdir. Var olanı içselleştirme, adeta kadına eziyete dönüşen uygulama ve adetlerin kökünü kazımayı hedefleyen sosyal bir reform hareketine dönüşmüştür. Kardeşlik, ahlaklılık, insan severlik, kastları reddetme ve kadının yüceltilmesi gibi değerleri içinde barındıran Brahmo Samac hareketinde yetişen Rabindranath Tagore eserlerini sevgiye dayalı bir anlatımla verir. Bu çalışmada, Tagore’un “Gora” adlı romanında ve öykülerinde, kadına bakış açısı, Hindistan’da kadının algılanma biçimi ve kadının toplum içinde oynadığı rol görüntülenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Rabindranath Tagore, Gora, Tagore’un Öyküleri, Hint Toplumu

Read:559

Download: 169