ULUSLARARASI TESİS VE REKREASYON ALANLARININ KULLA-NIM DEVAMLILIĞININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ YER SEÇİM KRİTERLERİ
NECESSARY LOCATION SELECTION CRITERIAS FOR INTERNATIONAL FACILITIES AND RECREATIONAL FIELDS TO PROVIDE USAGE SUSTAINABILITY

Author : Veli Ozan ÇAKIR - - Sevda KORKMAZ - Rıza Tayfur ÖZKAN
Number of pages : 405-416

Abstract

21.yüzyılın yaşama alanı olan şehirler, sosyal ve ekonomik kalkınmalarının gelişimini ve sürekliliğini sağlamak, yaygın söylemle marka şehir olmak adına dünya gündeminde yer tutmayı hedeflerler. Heyecanı ve seyir hazzını canlı tutan yapısı dolayısıyla spor etkinliklerine katılmak için sayıca çok büyük bir kitle, şehir, ülke ve hatta kıta değiştirmekte, mabet olarak adlandırdıkları stadyum ve salonlardaki etkinlikleri yerinde takip etmektedir. Öte taraftan izlenme ve takip edilme oranı sebebiyle şehirlerin düzenlemek için kıyasıya yarıştıkları mega etkinlikler, ulaşım, şehircilik, turizm gibi bağlantılı pek çok alanı etkilemekte, fiziksel ve toplumsal doku üzerinde izler bırakmaktadır. Bu izlerden bir tanesi de evsahibi şehirler tarafından organizasyonun düzenlenmesi için inşa edilen ancak organizasyon bitiminde atıl durumda kalan, literatürde ‘beyaz fil’ olarak tanımlanan yapılardır. Olimpiyat oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi mega ölçekli uluslararası organizasyonlarda, uluslararası kriterlerde spor ve rekreasyon tesisleri yapma zorunluluğu nedeniyle milyonlar harcanarak kısa süreli organizasyonlar hedefli yapılan ve ardından verimli kullanılamayan beyaz fil denilen hantal yapıları gündeme taşımıştır. Çalışmamızda İstanbul örneğinde oluşturduğumuz yerel kriterlerin; uluslararası organizasyonların yapılabileceği spor tesisi ve rekreasyon alanlarının yerinin seçiminde göz önünde bulundurulmasının tesislerin yerel kullanıcı taleplerinin devamlılığını sağlayarak atıl duruma düşmesini önlemekte fayda sağlayacağını göstermeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Rekreasyon Kullanım Alanları, Uluslararası Tesis, Yer Seçim Kriterleri

Read:459

Download: 156