O. HENRY - THE GIFT OF THE MAGI ÜZERİNE BİR İNCELEME
O. HENRY - AN ANALYSIS OF THE GIFT OF THE MAGI

Author : Betül ÖZCAN DOST - - Bilge Metin TEKİN
Number of pages : 614-623

Abstract

Çeviri eylemi insanlık tarihinin ilk günlerinden beri var olmuştur. En az iki farklı dil ve kültürü içeren bu eylem doğası gereği karmaşık bir etkinliktir. Çeviri sürecinde çevirmenlerin amacı bu karmaşık etkinliği en uygun şekilde sonuçlandırmaktır. Bu çalışma kapsamında O. Henry tarafından yazılan The Gift of Magi başlıklı kısa öykünün (KM) Püren Özgören tarafından Bir Noel Hediyesi başlığıyla yapılan çevirisi (Ç1) ve Leyla İsmier Özcengiz tarafından Noel Hediyesi başlığıyla yapılan çevirisi (Ç2) kapsamlı bir karşılaştırmalı bakış açısıyla incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, her iki metinde kültürel öğelerin ve kültürel öğeler dışındaki öğelerin çevirisinde kullanılan çeviri stratejilerini ve çeviri metinlerdeki bağdaşıklık, bağlaşıklık ve tutarlılık sorunlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu karşılaştırmalı inceleme sonucunda, her iki çevirmenin farklı çeviri stratejilerine başvurdukları, kültürel öğelerin Türkçeye aktarımında çeşitli çeviri stratejileri kullandıkları ve çevirilerde birtakım bağdaşıklık ve bağlaşıklık sorunlarının ortaya çıktığı, ancak tutarlılık sorununa rastlanmadığı görülmüştür.

Keywords

çeviri stratejileri, kültürel öğeler, bağdaşıklık, bağlaşıklık, tutarlılık

Read:488

Download: 166