EŞCİNSELLİK VE İSLÂM CEZA HUKUKUNDAKİ DURUMU
HOMOSEXUALITY AND ITS STATUS IN ISLAMIC LAW

Author : Üzeyir KÖSE
Number of pages : 383-404

Abstract

Cinsellik, insanın fıtratında var olan bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın giderilmesinin en uygun yolu da evliliktir. Tarihi süreçte evlilik bağı olmadan cinsel birliktelik kuranlar olduğu gibi hemcinslerine cinsel ilgi duyanlar, hatta bu ilgiyi cinsel birleşme seviyesine çıkaranlar da olmuştur. İslâm hukuku bu tür cinsel sapmaları önlemek için çeşitli tedbirler almıştır. Bunlar içerisinde en dikkati çeken homoseksüellik ve lezbiyenlik için öngörülen bedensel cezalardır. Eşcinsellere uygulanacak cezaların türü noktasında mezhepler arasında tam bir ittifak olmamakla birlikte amaç birliğinin olduğu söylenebilir. O da suçun tekrarlanmasının ve toplumda yaygınlık kazanmasının önüne geçmektir. Çalışmada sünnî mezheplerin yanında zaman zaman Caferîlerin görüşlerine de temas edilmiştir.

Keywords

İslâm hukuku, homoseksüellik, lezbiyenlik, suç, ceza.

Read:470

Download: 144