TÜRKİYE’DE VE ULUSLARARASI ALANDA YAYINLANAN TURİZM PAZARLAMASI MAKALELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
COMPARATIVE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF TOURISM MARKETING ARTICLES PUBLISHED INTERNATIONALLY AND IN TURKEY

Author : Beyza ADIGÜZEL - - Ayşe EREN - Azize HASSAN
Number of pages : 443-457

Abstract

Bu araştırmada turizmle ilgili SSCI ve ULAKBIM’de taranan makaleler incelenmiştir, makaleler 2011 yılı itibariyle ele alınmıştır. SSCI’da taranan 5 üst düzey dergi ile ULAKBIM’de taranan 5 hakemli dergi seçilmiştir. 253’ü Türkiye’de (Türkçe) yayınlanmış, 2424’ü uluslararası yayınlanmış toplamda 2677 turizmle ilgili makale analiz edilmiştir. Türkiye’de yayınlanan toplamda 253 makalenin 63’ünün (%25) turizmle alakalı olduğu görülmüştür; bu oran uluslarası alanda yayınlanan makaleler için 2424 makalenin 1081’i olmak üzere %45’tir. 1144 turizmle ilgili makale yazarlar, ülkeler, konular itibariye kategorize edilmiş ve yazarlık durumu ve konu itibariyle de karşılaştırılmıştır.

Keywords

Turizm Pazarlaması Bilgisi, Bibliyometrik Analiz, Karşılaştırma, İçerik Analizi

Read:538

Download: 144