TÜRKİYE’DE OTOMOTİV SANAYİ
AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKEY

Author : Rıdvan ERDOĞAN
Number of pages : 71-84

Abstract

Ülkelerin kalkınmalarının temelinde sanayi faaliyetleri yer almaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte sanayinin önemini kavrayan bir takım ülkeler, yatırımlarını bu alana kaydırmışlardır. Kalkınmış, gelişmiş ülkelerin gelişmişliğinin temelinde sanayi faaliyetleri yatmaktadır. Bir çok çeşidi olan sanayiinin bazı kolları diğer sanayi faaliyetlerine de temel teşkil etmektedir. Bunlardan biride otomotiv sanayidir. Dünyada 49 ülkede otomotiv üretimi yapılmaktadır. Bu ülkeler arasında Türkiye,2016 yılı itibariyle 1 485 bin araç üreterek küresel otomotiv sanayiinde 14. sırada yer almaktadır. Pazarda Çin, ABD, Japonya, Almanya ve Güney Kore ilk beş sırayı almaktadırlar. 95 milyon civarında araç üretiminin gerçekleştiği 2016 yılında dünya üretiminde Türkiye’nin payı % 1,56’ dır. 1963 yılından beri üretim yapılan bu sanayi kolunda 7 çeşit ürün üretilmektedir. Üretilen araç sayısı yanı sıra yedek parça üretiminin de gerçekleştiği bu sanayi kolunda 14 firma üretim yapmaktadır. Ülkemizim sanayi tesislerinin yoğunluk kazandığı Marmara bölgesi, otomotiv sanayinin de yoğunlaştığı bölgedir. Bölgede Kocaeli, Sakarya ve Bursa illeri bu sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerdir. Bunun yanı sıra İstanbul ve Tekirdağ illerinde de bu sanayi faaliyetleri mevcuttur. Marmara bölgesinden başka İç Anadolu’da (Ankara) ve Akdeniz (Adana) bölgelerinde de bu sanayi faaliyetine yönelik üretim yapılmaktadır. Tüm bu sayılan alanlarda 2015 yılı itibariyle 48 748 kişi istihdam edilmektedir. Otomotiv sanayi kendisi imalat yaptığı gibi başka sanayi kollarından hammaddeye gereksinim duyarak farklı sanayi faaliyetlerininde canlı olmasını sağlamaktadır. Bu açıdan hem küresel pazarda yer etmek hem de ülke kalkınmasını hızlandırmak için çok önemli sanayi kollarından birini hatta belki birincisini oluşturmaktadır. Bu sanayi kolunda ülkemizde hem yerli imalata öncelik verilmesi hem de daha fazla firmaların yatırım yapmaları teşvik edilerek ekonomik kalkınmışlığın sağlanması, gelecek nesillere olan borcumuzun ödenmesini sağlayacaktır.

Keywords

Otomotiv, Sanayi, Üretim

Read:668

Download: 212