HİTLER TÜRÜ PROPAGANDA
HITLER’S WAY OF PROPAGANDA

Author : Mahmut Mert ASLAN
Number of pages : 374-382

Abstract

“Propaganda”, ilk kez 1622 yılında Avrupa’da Papa XV. Gregory’nin kilisenin inanç ilkelerini yayma ve Protestanların aykırı fikirleriyle etkili mücadele edebilmek amacıyla kiliseye bağlı bir yan kuruluş oluşturmasıyla başlamıştır. Papa, bu kuruluşa “Sacra Congregatio Christiana Nomini Propaganda” adını uygun görmüştü. O günden bu yana propaganda kavramı üzerinde sayısız akademik çalışma, tanım ve uygulama yapılmış, dolayısıyla zaman içinde eklenen farklı içerik ve uygulamalar yoluyla kavramın çerçevesi gittikçe genişletilmiştir. Uygulama bazında en iyi bilinen örnekler, Adolf Hitler ve Vladimir İlyiç Lenin’in kavramla ilgili pratikleridir. Bu iki liderin propaganda faaliyetlerinin kavramın zenginleşmesi ve daha popüler hale gelmesine çok büyük katkılar sunduğu çok açıktır. Adolf Hitler’den önce yaşamış olması nedeniyle, Vladimir İlyiç Lenin’in propaganda kuramının daha özgün ve bağımsız olması gerektiğini düşünmek yerinde olacaktır. Propaganda geçen zaman içinde birtakım olumsuz anlamlar yüklenmiş olsa da, özellikle politik alanda çok iyi bilinen, kullanılan ve işe yarayan bir araçtır.

Keywords

Propaganda, Hitler türü propaganda, politika

Read:400

Download: 141