ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ YERİ VE KARİYER GELİŞİM ENGELLERİ
WOMEN'S POSITION AND CAREER DEVELOPMENT BARRIERS IN WORKING LIFE

Author : Münevver KATKAT ÖZÇELİK
Number of pages : 49-70

Abstract

Bu çalışma, kadınların çalışma hayatındaki yerini ve kariyer gelişimini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kadın çalışanlarla ilgili istatistiki veriler kullanılarak kadının çalışma hayatındaki yeri tespit edilmeye çalışılmış, ikinci bölümde kadının kariyer gelişim engelleri tartışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de nüfusun % 49,8’ini oluşturan kadının çalışma hayatında temsil oranının düşük olduğu ve nüfusun “diğer yarısı” ölçüsünde etkin olmadığı, mesleki ve teknik işlerde, karar mekanizmalarında ve parlamentoda kadın oranının ise son derece düşük olduğu, kadın çalışan sayısının çok olduğu bankacılık, öğretmenlik gibi mesleklerde bile üst düzey yönetimlerde kadın çalışanlara yer verilmediği, cam tavan engeli ile karşılaştıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Kadın, Kariyer, Çalışma Hayatı, Cam Tavan Sendromu

Read:647

Download: 204