LİRİK SOYUTTA KALİGRAFİK ETKİLER VE UZAKDOĞU SANATI
CALIGRAPHIC EFFECTS IN LYRIC ABSRACTION AND FAR EAST ART

Author : Yıldız ERSAĞDIÇ
Number of pages : 580-598

Abstract

20. yüzyıl insanlığa büyük vaatlerle gelmiş, “gelişim-değişim” başlığı altında yaptığı umut tacirliğinin sonucunda ancak kendi kendisini değillediği büyük bir fiyasko hediye verebilmiştir: Kapitalist pazar kavgası, parçalanan gelenek, hızla hiçsizleşen tüketim toplumu, meta fetişizmi, toplumsal belleğin ve ben‘in yitimi, kimlik arayışlarıyla hareketlenen etnik ve ulusal savaşlar / çatışmalar, iktisadi-sosyal krizler, iki dünya savaşının tarihsel bunalımı ve masumiyetin yitimi… İşte tüm bunlar, 20. yüzyıl insanına sunulan acı dolu bilançoydu. Bu etkilerle kuşatılan sanat ise bir yandan kullandığı dili gözden geçiriyor diğer bir yandan da biçimden sıyrılıp sezgiyi baş tacı yapmanın yöntemlerini arıyordu. Sanatçı, sayısız sınıflandırmalar, bölünmeler, kodlamalar, çözümlemeler ve tanımlamalarla hızla hiçsizleşen Batı‘ya ve Batı kültürüne karşı inancını yitirmiş, yönünü ego‘dan arınmaya dayalı içe bakış felsefeleri, evrensel bilinç ve sezgiyle temellendirdiği öğretileriyle ön plana çıkan Doğu ve Uzakdoğu kültürlerine çevirmişti. Uzakdoğu sanatı ve kültürünü; dolayısıyla beraberinde kaligrafiden Çin yazısına İslam tasavvuf düşüncesinden geometrik soyutlama ve stilizasyona, ve hatta aşkın bir felsefi anlayışla gerçekleştirilen meditasyon ve yoga gibi ruhsal, bedensel disiplinler ile ruha özdeş düşen mistisizme kadar uzanan geniş bir perspektif içinde vazgeçilmez, zengin bir kaynak olarak görürüz. Bu çalışma ile farklı bir bakış açısı ya da yaklaşımın sanatçının renk seçiminden çizgisel hareketliliği ve yüzey tanzimine kadar pek çok plastik anlamdaki tercihine sunduğu özgün katkı üzerinde durulacaktır.

Keywords

Lirik, soyut, sanat, kaligrafi, Uzakdoğu sanatı

Read:594

Download: 193

Atıf Bulunamadı