HELAL ENDÜSTRİSİNE GLOBAL YAKLAŞIM
HALAL INDUSTRY GLOBAL APPROACH

Author : Abdulkadir ŞAHİNER - - Muhammed Yusuf ÇAĞLAR - Mehmet DEMİRCİ - Bilal ÇAKIR
Number of pages : 462-468

Abstract

Ülkemizde ve dünyada hızla gelişen ve etki alanını sürekli arttıran helal endüstrisi, hem ekonomik hem de sosyal bir fayda potansiyeline sahiptir. Bu açıdan helal endüstrisini iş dünyası yakından takip etmektedir. Bu kapsamda önemli sektörlerden olan gıda sektörü, helal gıda kavramı ile helal endüstrisine katkıda bulunmaktadır. Dünyada helal endüstrisinin ekonomik büyüklüğünün 2019 yılında 3.7 Trilyon dolar olması ön görülmektedir. Bu açıdan helal endüstrisine ülkemizin yapacağı her katkı doğrudan ülkemiz ekonomisine önemli getiriler sağlayacaktır. Bu çalışmada, helal endüstrisine global bir yaklaşım amaçlanmıştır.

Keywords

Helal endüstrisi, helal gıda, İslami ekonomi

Read:622

Download: 216