ESMÂ-İ EHL-İ BEDİR’İ MANZUM SÖYLEYİŞ
POETIC UTTERANCE OF THE NAMES OF BADR COMMUNİTY

Author : Fatih Ramazan SÜER
Number of pages : 190-218

Abstract

Bedir, Mekke ile Medine arasında Medine’nin 160 km kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 km uzaklıkta bulunan yerin adıdır. Milâdî 624’te, Hz. Peygamber’in liderliğinde müşriklerle yapılan ilk savaşın burada gerçekleşmesi “Bedir” ismini kıymetlendirmiştir. Hicretin ikinci senesinin Ramazan ayında vuku bulan bu savaşın, sayı ve teçhizat yönüyle zayıf taraf olan Müslümanların galibiyetiyle neticelenmesi Bedir’in kadrini daha da yüceltmiştir. Mutlak zaferin, İslam’ın olduğunu ispatlayan bu şanlı nusret sadece tarih kitaplarında değil edebî eserlerde de yerini almıştır. Bu minvalde gerek Bedir Gazvesi’nin İslam tarihindeki önemini gerek bu savaşa katılanların isimlerini / faziletlerini sayan, anlatan mesneviler, risaleler kaleme alınmıştır. Bu eserlerden biri “Şâkir” mahlaslı şaire ait ashab-ı Bedir’in isimlerinin sayıldığı mesnevidir. Şair, mesnevisinde Bedrî olunduğuna dair müttefik ve muhtelif olunan 464 sahabeyi yâd etmektedir. Şâkir Efendi, eserinde sahabileri kabilelerine göre ayırmış ve Arap alfabesindeki harf sırasına göre isimleri zikretmiştir. Bu makalede mezkûr şairin mühim mesnevisi ilim âlemine sunulacaktır.

Keywords

Divân Edebiyatı, Bedir Gazvesi, Esmâ-i Ehl-i Bedir, Şâkir Efendi.

Read:611

Download: 208

Atıf Bulunamadı