ARMAĞAN EKONOMİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE ZAMAN BANKACILIĞI DENEYİMİ: ZUMBARA VAKASI
EXPERIENCE OF TIME BANKING IN TURKEY IN THE CONTEXT OF GIFT ECONOMY: ZUMBARA CASE

Author : Fırat Botan ŞAN - - Yavuz ÇİFTCİ
Number of pages : 354-370

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye'de bir zaman bankası olarak faaliyet gösteren Zumbara (zaman ve kumbara için çağrışım) armağan ekonomisi ve alt bileşenleri olan sosyal, kültürel ve sembolik sermaye bağlamında ele alınmıştır. Bu sistemin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 40.500 üyesi bulunmaktadır. 2009 yılından beri faaliyet gösteren bu oluşum, kâğıt para yerine zaman para birimi ile servis değişimi sağlamaktadır. Çalışmada, bu zaman bankası hediye ekonomisinin karşılıklılık ilkesi ve Bourdieu'nun ekonomik olmayan sermaye faktörleri teorisi temel alınarak değerlendirildi. Çalışmanın metodolojisi olarak karma yöntemler kullanılmıştır, önce zaman bankası sisteminden elde edilen verilere niceliksel analiz uygulanmış, daha sonra zaman bankasının üç yöneticisi ile yüz yüze görüşme yoluyla bulgular derinlemesine analiz edilmiştir. Bu sermaye türlerini Türkiye bağlamında incelediğimizde aralarındaki sınır çok bulanıklaşmaktadır. Bununla birlikte, literatürdeki tanımlara uymaya çalışılmış, iş ve mezuniyet niteliği sembolik sermaye bağlamında, etkinlik toplantıları ve coğrafi çerçeve sosyal sermaye, eğitim kültürel sermaye bağlamında ele alınmıştır. Sonuç olarak, zaman bankasının tam olarak armağan ekonomisi bağlamında faaliyet göstermediğini, ancak kültürel, sembolik ve sosyal sermayenin sistemde faaliyet göstermek için önemli olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Zaman bankacılığı, Armağan Ekonomisi, Sosyal Sermaye

Read:590

Download: 201

Atıf Bulunamadı