ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ DERSİ’NİN ETKİSİ
EFFECTS OF SELF KNOWLEDGE AND COMMUNICATION MANAGEMENT COURSE ON THE STUDENTS’ PROBLEM SOLVING AND COMMUNICATION SKILLS

Author : Hatice TAMBAĞ
Number of pages : 152-161

Abstract

Araştırma lisans hemşirelik programında yer alan Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi (KTİY) dersinin öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerilerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Tek gruplu ön test-son test tasarım olarak yapılmış yarı-deneysel tipte olan araştırma, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki bir ilimizde bulunan devlet üniversitesine bağlı sağlık yüksekokulunda 2012-2013 yılında birinci sınıfta eğitim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 90 öğrenci ile yapıldı. Veriler, kişisel bilgi formu, İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve Problem Çözme Envanterinin (PÇE) ders öncesi ve sonrasında uygulanması ile toplandı. Verilerin değerlendirmesinde frekans, yüzde, t Test ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi dersinden sonra, iletişim becerilerini değerlendirme ölçeği ve problem çözme envanterinin puanları artmış ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.01). Çalışmada Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi dersinin, öğrencilerin problem çözme ve iletişim becerilerini olumlu yönde etkilediği ve farkındalık kazandırdığı belirlenmiştir.

Keywords

Öğrenci, iletişim becerileri, problem çözme

Read:575

Download: 200

Atıf Bulunamadı