KULLANILAN YÖNTEM, TEKNİK VE MATERYAL AÇISINDAN ORTAÖĞRETİM DKAB DERSİ
IN TERMS OF METHOD, TECHNIQUE AND MATERIAL USED IN HIGH SCHOOL DKAB COURSES

Author : Nurullah AYDENİZ
Number of pages : 329-353

Abstract

2000’li yıllarla birlikte Türk eğitim sisteminde yer alan ders programları yenilenerek yapılandırmacılık, öğrenci merkezlilik ve çoklu zekâ gibi öğrenciyi merkeze alan yaklaşımlar öne çıkarılmıştır. Kuşkusuz bu köklü değişim en çok yöntem ve tekniklerle ilgilidir. Benzer bir değişime tabi tutulan ortaöğretim DKAB dersi uygulamada söz konusu değişimlere ne derece yer vermektedir? DKAB dersinin öğrenme öğretme süreci programda belirlenen ilkeler doğrultusunda mı şekillenmektedir. Bu soruya cevap aramak düşüncesiyle nitel araştırma yöntemi kullanarak başarı düzeyleri farklı beş ayrı ortaöğretim okulunda gözlemler yapılarak hem DKAB dersi öğretmenleriyle hem de gözlem yapılan sınıflardan seçilen 10’ar öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışma ile Kız Meslek Lisesi hariç diğer okullarda DKAB dersinin anlatım yöntemine dayalı olarak öğretmen merkezli bir yaklaşımla işlendiği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan öğrenciler de her ne kadar teorik olarak olumlu bulsa da sorumluluk yükleyeceğinden hareketle öğrenci merkezliliği istememektedir.

Keywords

Din eğitimi, Yöntem, teknik, materyal, öğretmen tercihi

Read:611

Download: 203

Atıf Bulunamadı