ERKEN EVLİLİK SONRASI ‘İMKANSIZ’ BİR YAŞAM
A ‘HOPELESS’ LIFE AFTER EARLY MARRIAGES

Author : Talip YİĞİT
Number of pages : 134-151

Abstract

Bu araştırma, çocuk yaşlarda evlenen kadınların evlilik sonrası özel ve kamusal alandaki yaşamsal deneyimlerine odaklanır. Çalışmada, erken evlenen kadınlar ile yüz yüze derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilerek erken evlilik sonrası kadınların yaşamsal deneyimlerine ilişkin gömülü bilgiler (grounded knowledge) keşfedilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle araştırma, nitel desende oluşturulmuş ve yürütülmüştür. Genel olarak araştırma sonuçları, erken evlenen kadınların içerisinde yer aldığı ataerkil düzenin erken evlilikleri yeniden ürettiği ve kadınların sınırlandırılmış ve edilgen bir yaşam döngüsüne maruz bırakıldıklarına işaret etmiştir. Bu döngüsel süreç, ataerkil değer yargılarının temellerinin atıldığı özel alanda başlayan ve kamusal alanı da içine alan biz dizi eşitsiz ataerkil ilişkiler üzerine kuruludur. Bu durum, erken evlenen kadınların yoksulluk ve eğitimsizlik içinde erkeğe bağımlı bir yaşama hapsedildikleri şeklinde yorumlanabilir. Böylece bu araştırma kapsamında erken evliliklerin ataerkil ideolojinin egemen olduğu kültürel bir iklimde varlığını sürdürdüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Erken evlilikler, özel alan, kamusal alan, ataerkil ideoloji

Read:761

Download: 364

Atıf Bulunamadı