DİN, AHLÂK VE DEĞERLER ALANISEÇMELİ DERSLERİNİNVELİLER TARAFINDAN SEÇİLME NEDENLERİ (Antalya, Burdur ve Isparta Örneği)
THE REASONS OF SELECTING RELIGION, MORAL AND VALUES SELECTIVE COURSES BY PARENTS (Antalya, Burdur and Isparta Example)

Author : Saadettin ÖZDEMİR - - Mustafa KAYA
Number of pages : 43-75

Abstract

Dünyaya diğer varlıklardan farklı olarak hiçbir şey bilmez olarak gelen insan, tüm bireysel ihtiyaçlarını nasıl, ne şekilde ve hangi yöntemlerle karşılayacağıyla ilgili hususları dünyada öğrenir. Bu durum hem maddî hem manevî ihtiyaçların karşılanmasında da aynı şekildedir. Söz konusu ihtiyaçların nasıl, ne şekilde ve hangi bilgilerle karşılanacağı son derece önemlidir. Geleceğe hazırlanan gençlerimiz manevî ihtiyaçlarını kısmen DKAB dersleri vasıtasıyla karşılamaktadırlar. Ancak DKAB derslerinin bu ihtiyacı karşılamadığı görülmesi üzerine seçmeli dersler yoluyla takviye edilmesi arzu edilmiştir. Hem velilerin hem de çocuklarının istekleri dikkate alarak DKAB ders müfredatı içerisinde yer almayan ve ayrıntılarıyla bilinmesine ihtiyaç duyulan konuların öğretilebileceği seçmeli dersler konulmuştur. Öğrenci velileri din, ahlâk ve değerler alanı seçmeli derslerin ortaöğretim müfredat programına konulması olumlu karşılanmıştır. Veliler tarafından Din, Ahlâk ve Değerler alanıyla ilgili derslerin seçilmesiyle çocukların daha sağlıklı dinî bilgiye sahip olmaları beklenmektedir. Velilere göre öğrenciler, sahip oldukları sağlıklı bilgilerle öğrenciler geleceğe hazırlanma ve sorunlarla başa çıkmada daha iyi bir donanıma sahip olmuş olacaklardır.

Keywords

Din Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Seçmeli dersler, Değerler, Ahlâk

Read:607

Download: 208