KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA HİLEKÂR KADIN TİPİ:DELLE-İ MUHTÂLE
THE TYPE OF DECEITFUL WOMEN IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE: DELLE-I MUHTÂLE

Author : Osman ÜNLÜ - - Meltem DENİZ
Number of pages : 31-42

Abstract

Mizah, insanlığın var olduğu zamanlardan bugüne kadar hayatın değişmez parçası olmuştur. Klasik Türk Edebiyatında da bu durum hayli belirgindir. Temel karakteristiği ahlaki, eğitici ve öğretici olan mizahın her dönemde sayısız örneği bulunmaktadır. Bunun yanında güldürme özelliği ön planda olan eserlerin sayısı az değildir. Klasik edebiyatımızın bu tür eserlerinde yer alan bazı karakteristik tipler de bulunmaktadır. Bu tiplerden biri de Delle-i Muhtâle’dir. Günümüz edebiyat araştırmacılarının üzerinde pek fazla durmadığı ve dikkat çekmediği görülen bu mizahî tiple ilgili çok sayıda malzeme işlenmeyi beklemektedir. Arap edebiyatı kaynaklı bir tip olan Delle-i Muhtâle, hem bir mazmun hem de müstakil olarak edebiyatımızda yer almıştır. Kötü ve hilekâr bir tip olarak karşımıza çıkan Delle-i Muhtâle birçok şiir ve mesnevide kötü kadın tipine örnek olarak veya karakterlerin benzetildiği kişi olarak ele alınır. Bu makalede, doğrudan Delle-i Muhtâle’yi konu edinen metinlerden yola çıkılarak bu kötü kadın tipi hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords

Mizah, Delle-i Muhtâle, Delile, tipler.

Read:586

Download: 203

Atıf Bulunamadı