KAN – KAPÇIKAY DESTANINI DİĞER DESTANLARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER
DIFFERENCE BETWEEN KAN-KAPCHIKAY SAGA AND OTHER SAGAS

Author : Ahmet ŞAFAK
Number of pages : 255-268

Abstract

Kan-Kapçıkay destanı yapısı bakımından diğer geleneksel Türk Destanlarına benzese de içeriği bakımından diğer destanlarla arasında farklılıklar görülmektedir. Türk destanlarında alışıla gelmiş birincil tip kahramanlardan farklı olarak karşımıza çıkan Kan-Kapçıkay Destanı’nın diğer Türk Destanları’nın aksine, halkı için mücadele eden kahraman tipi olmayıp, kendi şahsi mücadelesinin konu edildiği bir destan olmasıyla diğer destanlardan ayrılır. Diğer destanlarda görülen kahramanlar ve kahramanlara ait özellikler (olağanüstü doğum, hızlı büyüme, diğer çocuklardan farklı olması, kendini ispat edip bir isim alma, halkına liderlik yapma, savaşlar kazanma vs.) bu destanda görülmez. Destan kahramanı olan Kan-Kapçıkay destanda yetişkin bir kişi olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar Kan-Kapçıkay destan kahramanı diğer destan kahramanlarından farklı olsa da destanda kullanılan motifler geleneksel Türk Destanları’nda geçen motiflere benzerlik göstermektedir (hayvan motifi, büyü motifi, ad koyma motifi, vs.).

Keywords

Kan-Kapçıkay Destanı, Altay Destanları

Read:577

Download: 195

Atıf Bulunamadı