KÜLTÜRDEN YANSIYAN GENDER (CİNSİYET) DÜNYASI
GENDER (GENDER) WORLD REFLECTED IN CULTURE

Author : Sadakat AĞASEFER KIZI ALİYEVA
Number of pages : 114-120

Summary

Makalede çağımızda aktüel sosyal-kültürel problemlerden sayılan gender problemleri dikkat merkezine çekilmektedir. Makalenin farklı yönü onun bu problemleri belki de ilk defa olarak tarihsel açıdan ele alması ve en eski dönemlerden başlayarak günümüze gibi bu veya diğer düşünürlerin konsepsiyalarında (görüşler sisteminde) kadınların sosyal eşitliyi ile ilgili sorunların yer alması ve çözüm yollarının aydınlatılmasıdır.

Keywords

kültür, kadın arketipleri, cinsiyet, kültürde kadın, kadınların ruh dünyası

Read:389

Download: 137