AZERBAYCAN'DA ENFLASYON İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİNDE EKONOMİK-MATEMATİKSEL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI: SARIMAX MODELİ VE GELİŞMİŞ FOURIER SERİSİ MODELİ
APPLICATION OF ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS IN STUDYING THE INFLATIONARY PROCESSES IN AZERBAIJAN: SARIMAX MODEL AND EXTENDED FOURIER SERIES MODEL

Author : Yusifov Murad YUSİF OĞLU
Number of pages : 698-708

Summary

Bu çalışmada Azerbaycan'ın enflasyon döngüsü ve matematiksel yöntemlerin tahmin kalitesinin belirlenmesi ve araştırılması yapılmıştır. Çalışma enflasyon döngülerini ve yoğunluklarını belirlemektedir. Enflasyonist süreçlerin tahmininde SARIMAX modeli ve genişletilmiş Fourier serisi model uygulanmıştır. Fourier serisi modeli, modeldeki ekonomik şokları göz önünde bulundurmak için katkılı kukla değişkeni (EFS modeli - Genişletilmiş Fourier serisi modeli) ile genişletilmiştir.

Keywords

Fourier serileri, enflasyonist süreçler, tahmin, SARIMAX

Read:347

Download: 121