IRAK CEPHESİNDE TÜRK İNGİLİZ MÜCADELESİ VE KÛTÜ’L-AMARE’DEN AKSARAY’A İNGİLİZ ESİRLERİ
TURKISH ENGLISH STRUGGLE IN IRAQ FRONT AND BRITISH PRISONERS OF WAR FROM KUT-AL-AMARA TO AKSARAY

Author : Abdulkerim SAKA
Number of pages : 688-697

Summary

Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti’nin dâhil olması savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına neden olmuştur. Kendi sınırları içerisinde birden fazla cephede savaşmış olan Osmanlı Devleti başta Çanakkale olmak üzere bazı cephelerde önemli başarılar elde etmiştir. Irak cephesi bu cepheler arasında Kûtü’l-Amare’de kazanılan zaferden ötürü önemli bir yere sahiptir. İngilizler Mezopotamya ve doğuda bulunan sömürgeleri kontrol altında tutmak maksadıyla bölgede geniş bir cephe açmıştır. Bu askerî harekâtın bir parçası olan Kûtü’l-Amare muharebesi İngilizler açısından Çanakkale mağlubiyeti kadar saygınlık kaybettiren bir mağlubiyet olmuştur. Bu mağlubiyet neticesinde General Townshend ve komutası altındaki İngiliz subay ve zabitanı, Halil Paşa tarafından esir edilmiştir. Bu esirlerin Osmanlı vilayetlerinde ikamet ettirilmesi için bir dizi çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda esirlerin ikamet etmeleri için belirlenen yerler arasında Aksaray ve Konya da vardır. Özellikle Aksaray bu ev sahipliğinden dolayı araştırmanın konusunu oluşturmuştur. İlerleyen süreçte ise İngiliz esirlerinin Bursa’ya gönderilmesi kararı alınarak bu karar uygulamaya konulmuştur.

Keywords

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, İngilizler, Kûtü’l- Amare, Aksaray.

Read:328

Download: 117