ANADOLU’DA ANTİK DÖNEM SPORTİF ORGANİZASYONLAR VE SPORTİF MEKÂNLAR
ANCIENT SPORTS ORGANIZATIONS AND SPORTS VENUES IN ANATOLIA

Author : Çağlar TÜRKOĞLU
Number of pages : 455-469

Summary

Antik Anadolu uygarlıklarında toplumsal yaşamın vazgeçilmezleri olan sportif organizasyonları ve bunların uygulama alanları olarak kullanılan sportif mekânları değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışmada; Anadolu’nun Antik Yunan ve Roma dönemlerinde gerçekleşen kutsal, taç ödüllü ve tematik oyunlar ile bunların sergilendikleri agora, gymnasium, palaestra, stadyum ve hipodrom gibi mekânlar ve bunların banyo, hamam, kumlanma ve yağlanma odaları gibi eklentileri ele alınmıştır. Antik Yunan’da MÖ 5. yüzyıldan itibaren siteler arası kutsal barışı sağlama, ölen kahramanları onurlandırma, tanrılara yakınlık kurma ve şehirlerin itibarını artırma gibi amaçlarla atletik yarışmaların gerçekleştirildiği bilinmektedir. Toplumsal yaşayış özellikleri ve inanışlarıyla birlikte Akdeniz ve Batı Anadolu’ya yayılan Yunan kolonilerinin, söz konusu yarışmaların Pan-Hellenic anlayış içerisinde Anadolu’da düzenlenmesinde etkisi görülmektedir. Bu dönemde gençlerin eğitimlerinde ve sportif oyunlarda kullanılmak üzere inşa edilen; bazıları depremler, seller ve savaşlarla tahrip olan, bazıları günümüze ulaşan gymnasium, palaestra, stadyum, hipodrom gibi sportif mekânların örnekleri Anadolu’da Assos, Miletos, Priene, Pergamon, Aspendos, Perge ve Ephesos gibi Antik şehirlerde rastlanılmaktadır.

Keywords

Antik Anadolu Uygarlıkları, Antik Spor Organizasyonları, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Mekânları

Read:457

Download: 138