FELSEFENİN DOĞUŞUNU TARİHSEL SÜREKLİLİK İÇERİSİN-DE İRDELEMEK
STUDYING THE BIRTH OF PHILOSOPHY IN THE HISTORI-CAL CONTINUITY

Author : Eyüp ERDOĞAN
Number of pages : 95-113

Summary

Sorunların tarihi olarak da adlandırılan felsefenin en önemli sorunlarından biri kendi tarihinin başlangıcını belirlemektir. Zira insanın merak ve hayretinden doğmuş olan felsefenin kendi doğumunu merak etmesi, sorun edinmesi, ne zaman, nerede, nasıl doğduğunu anlamaya, kavramaya çalışması doğası gereğidir. Bu anlama, kavrama çabası sonucunda felsefenin doğuşu üzerine çok farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri, felsefenin Antik Yunan’da doğduğu, salt Yunan kültürünün ürünü olduğu, Yunan’da birdenbire, mucize eseri ortaya çıktığı yönündedir. Diğeri ise, felsefenin kökeninin Doğu uygarlıklarına dayandığı yönündedir. Tarihsel sürekliliği öne çıkaran ve daha tutarlı olan ikinci görüş, felsefenin farklı uygarlıkların ortak ürünü olduğu, Yunanlıların Mısır, Mezopotamya, Hint, Çin gibi eski uygarlıkların belirli düşünce geleneklerinden, bilgi birikimlerinden, dini kaynaklarından bol miktarda alımlama yapmış olduğu, felsefenin birdenbire, mucize eseri olarak Yunan’da doğmuş olduğu tezinin abartılı olduğu yönündedir.

Keywords

Felsefenin doğuşu, Yunan Mucizesi, Thales, Herakleitos, Pythagoras, Zerdüşt.

Read:371

Download: 133