SÖBÜTAY ÖZER VE ESERLERİNİN ÜSLUP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF SOBUTAY ÖZER AND HIS WORKS IN TERMS OF THE LITERARY STYLE

Author : Sibel ADAR
Number of pages : 354-365

Summary

Söbütay Özer, Gazi Üniversitesinin yetiştirdiği, Türk Resim Sanatı tarihinde iz bırakan önemli ressamlarımızdan birisidir. Gazi Ekolü’nün resim sanatına kazandırdığı ressam ve sanat eğitimcisi Özer, tuvallerinde konulara kendine özgü bir üslupla hayat vererek geçmişi geleceğe duyarlı bir biçimde taşımıştır. Bu alanda verdiği uzun uğraşlarla resim sanatımızı çağdaş teknikle ve özgün içerikle sentezleyen ressamlarımızdan birisi olmuştur. Bu araştırma Söbütay Özer’in sanatçı ve eğitimci kişiliği, eserlerindeki ele aldığı konular, sanata bakış açısı ve eserlerinin üslup açısından değerlendirilmesini esas alan bir çalışmadır. Araştırmada Eserler biçim- üslup değerlendirilmesi başlığı altında, ‘çizgi’ ‘renk’ ‘leke’ ve ‘kuruluş-kompozisyon’ düzeni olarak sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. 2007 Yılında aramızdan ayrılan sanatçının kendi özel arşivinden derlenen bilgi ve tüm eserleriyle oluşturulması, Türk Resim Sanatı’nın gelişimine ışık tutması açısından da oldukça önemlidir. Sanatçının artık ne güvercinleri var havalanabilecek ne de leylekleri, bisikletlerle dolmuşlar çoktan hareketsiz, gelinciklerse yıllar oldu solalı…

Keywords

Söbütay özer,resim, üslup

Read:380

Download: 136