E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT OF E-BILLING APPLICATIONS

Author : Emin YÜREKLİ - - Seçkin GÖNEN - Abdulkadir ŞAHİNER
Number of pages : 290-302

Summary

Kısaca e-fatura olarak isimlendirilen elektronik fatura, kâğıt üzerinde düzenlenen faturaların elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Uygulama ile satın alma işlemlerinin bilgisayar ortamında birbirine bağlanması, sahteciliğin en aza indirilmesi ve kaçakçılığın önlenmesi hedeflenmektedir. E-fatura 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nde belirtilen şartlar dâhilinde elektronik belge şeklinde düzenlenmiş faturadır. 213 sayılı VUK mükerrer 242. maddesi uyarınca da e-faturaların düzenlenmesi konusundaki usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. Bu çalışma kapsamında e-fatura düzenlemesi ve uygulamaya yönelik düzenlemeler değerlendirilecektir.

Keywords

Elektronik belge, elektronik fatura, elektronik fatura uygulaması

Read:465

Download: 216