DİJİTAL GÜNDELİK YAŞAM: YENİ TOPLUMSALLIKLAR VE DİJİ-TAL YABANCILAŞMA
DIGITAL DAILY LIFE: NEW SOCIABILITIES AND DIGITAL ALIENATION

Author : Sefer KALAMAN - - Nimet ÖNÜR
Number of pages : 269-289

Summary

Toplumlar “dijimodernizm” olarak adlandırılan bir dönüşümün içindedir. Bu dijital modern dönemde iletişim teknolojileri gündelik yaşamın her alanına nüfuz etmiş, bireyler de dijitalleşen toplumsallıklar içinde küresel iletişim ağlarına (internet, cep telefonları, bilgisayar oyunları, bloklar vb.) her geçen gün daha fazla bağlanmıştır. Dijital teknolojiler ile küresel, ulusal ve yerel kültürlerin etkileşimiyle oluşan melez kültür ve onun hiper metinleri, dijitalleşmiş gündelik yaşam aktiviteleri içinde bireyler arasında paylaşılmaktadır. Bu yeni kültürün ve yeni dönemin öne çıkan/belirginleşen insan modeli olan “dijitalleşmiş bireyler”, modern döneme göre birçok patolojik davranışa sahip olmaktadır. Bireyler, teknolojik olanakların sağladığı zamanın ve mekanın ölçüsüzlüğü içinde kimi zaman narsizmin, kimi zaman da hedonizmin sınırlarında konuşlanmakta, gündelik tercihlerinde de abartılı (hiperbolik), çelişkili eğilimler içinde bulunmaktadır. Bu nedenle bulunduğu topluma ve kendine yabancılaşmış olan birey, toplumsal aidiyet için, tüketime yönelerek, bilişsel çelişkilerinden kurtulmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada; dijitalleşmiş bireylerin, gündelik yaşamlarında kurdukları toplumsallıklar, toplumla uyum düzeyleri ve bütünleşme süreçleri moda blogları araştırmaları üzerinden tartışılacaktır.

Keywords

Network Toplumu, Dijital Kapitalizm, Kimlikler, Yabancılaşma, Moda Blogları

Read:357

Download: 122