KEMAN EĞİTİMİNDE SOL EL TEKNİĞİ
LEFT-HAND TECHNIQUE IN VIOLIN EDUCATION

Author : ELVAN GÜN DURU
Number of pages : 262-268

Summary

Keman, öğrenilmesi ve icrası oldukça zor olmakla birlikte, nitelikli bir keman icrası, karmaşık bedensel hareketlerin uyumlu bir birlikteliğiyle mümkün olmaktadır. Keman eğitiminin oldukça uzun bir sürede gerçekleşmesi nedeniyle eğitimin başlangıç aşamalarında öğrencilerin teknik problemlerine anında müdahale edilmesi ve onlara doğru bir teknik kazandırılması önem taşımaktadır. Keman eğitiminde sol el tekniğine ilişkin yapılan yanlışlar ve çözümüne yönelik açıklamaların yer aldığı bu çalışmada, literatürde yer alan araştırmalar incelenmiş ve uzman görüşleri ile desteklenerek doğru bir sol el tekniğinin nasıl olması gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın, öğreticilere ve öğrencilere, sol el tekniğine ilişkin hataların nasıl düzeltilmesi gerektiğine yönelik fikir vermesi ve yol göstermesi beklenmektedir.

Keywords

Keman, Keman Eğitimi, Sol El, Teknik

Read:426

Download: 209