NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA ULUSLARARASI GÖÇ VE DOĞU AKDENİZ: DURUMLAR, ETKİLER, OLASILIKLAR
INTERNATIONAL MIGRATION AND EASTERN MED IN THE AGE OF NEOLIBERAL GLOBALIZATION: SITUATIONS, IMPACTS, PROSPECTS

Author : Gökhan AK - - Mete Kaan KAYNAR
Number of pages : 237-247

Summary

Günümüzde yoksulluk, adeta uluslararası göçün ikiz kardeşi olarak adlandırılmaktadır. Öyle ki günümüzde küresel ekonominin neoliberal siyasalarının toplumlarda sınıflararası farkları artırdığı görülmektedir. Bu sayede artan kişisel yoksulluklar, ülke-içi şiddet ve çatışma riskleri ile beslenince de, insanın temel hakkı olan yaşam hakkının korunması çerçevesinde, bir yerden bir yere göçmek zorunluluk haline gelmektedir. Bu anlamda, küreselleşmenin en tipik olgularından birinin göç hareketlerindeki artış olduğunu söylemek mümkündür. Bu meyanda, Doğu Akdeniz’de, Orta Doğu ve Afrika çıkışlı göç hareketlerinden en fazla etkilenebilecek potansiyele sahip coğrafya Kıbrıs adasıdır. Zira adada, AB toprağı olmakla göçmen ve mülteciler için cazibeye sahip GKRY, Türkiye’ye çok yakın olmakla coğrafi mevki olarak hayli avantajlı konumdaki KKTC devletleri bulunmaktadır. Bu çalışma, önümüzdeki dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyalarında daha da artabilecek savaş ve çatışma risk ve ortamları bağlamında, kısa vadede Kıbrıs adası için doğabilecek uluslararası göç etki ve olasılıklarını, dünyanın güçlü emperyal ekonomilerinin uyguladığı neoliberal-küresel çıkar siyasaları bağlamında irdelemek amacındadır.

Keywords

Neoliberalizm, Küreselleşme, Siyaset, Uluslararası Göç, Doğu Akdeniz

Read:322

Download: 122