AKRAN ZORBALIĞINDA BESLENME ALIŞKANLIĞI VE ÖFKE KONTROL TARZININ BİR ETKİSİ VAR MIDIR?
DO DIETARY HABITS AND ANGER MANAGEMENT STYLE HAVE AN IMPACT ON PEER BULLYING?

Author : Aliye ÖZENOĞLU - - Kamil ALAKUŞ
Number of pages : 35-51

Summary

Bu çalışmada lise öğrencilerinde akran zorbalığının (AZ) beslenme durumu ve öfke kontrol tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Farklı özellikteki 4 liseye (Kız Meslek; İmam Hatip; Anadolu; Erkek Meslek liseleri) devam eden toplam 210 öğrenci (yaş; 15,95 ±0,702 yıl) çalışmaya alınmıştır. Demografik verileri ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin bir anket formu ile birlikte akran zorbalığı belirleme ölçeği ve sürekli öfke-öfke tarz ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin öfke toplam puanı ile AZ toplam puanı arasında aynı yönde önemli bir ilişki saptanmıştır. AZ ile öfke toplam ve alt ölçek puanları yönünden erkekler, kızlardan anlamlı olarak daha yüksek puanlara sahiptirler. Her gün kırmızı et tüketenler ile her gün meşrubat tüketenlerin AZ ve öfke toplam puanları, hiç tüketmeyen ya da nadiren tüketenlerden anlamlı olarak daha yüksektir. Cinsiyet faktörü ve eğitim türünün öfke ve AZ toplam puanında önemli bir etken olduğu, AZ erkek öğrenciler arasında daha yaygın olduğu gözlenmiştir.

Keywords

akran zorbalığı, öfke tarzı, beslenme, adolesan

Read:336

Download: 123