KENT PARKLARININ YAŞLILARIN PSIKOSOSYAL YAPISINA BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ
EXAMINATION OF URBAN PARKS BASED ON THE PSYCHOSOCIAL NEEDS OF OLDER PEOPLE

Author : Tuğba DÜZENLİ - - Doruk Görkem ÖZKAN
Number of pages : 166-183

Summary

Kent parkları yaşlıların sosyalleşme ve ruhsal gelişime yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynar. Yaşlıların mekan kullanımlarının toplum genelinden farklı olduğu çeşitli araştırmalarla saptanmıştır. Özellikle psikososyal yapıları ve bu yapıya yönelik olarak gerçekleştirdikleri etkinlikler çocuk, genç ve yetişkinlerden farklıdır. Ancak yaşlıların ruhsal yapısının sağlıklı gelişmesi için gerekli olan kazanımları elde edebilmeye yönelik ihtiyaçları ve bunları karşılayan etkinliklerin gerçekleşmesine imkan sağlayan mekansal olanaklara ilişkin bulgular ortaya koyan çalışmalar eksiktir. Bu çalışma kent parklarında yaşlıların kullanımlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’nin Trabzon kentinde yaşlılar tarafından en çok tercih edilen üç park seçilmiş, yaşlıların buralarda gerçekleştirdikleri etkinlikler anket çalışmasıyla belirlenmiştir. Hangilerinin ruhsal hangilerinin sosyal gelişime yönelik olduğu ortaya konmuştur.

Keywords

Yaşlılık, çevresel tercihler, ruhsal gelişim, yaşlı aktiviteleri, kent parkları

Read:423

Download: 216