TÜRKİYE’DE WAGNER YASASI’NIN GEÇERLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ:BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011)
TESTING THE VALIDITY OF WAGNER'S LAW IN TURKEY: REGIONAL PANEL DATA ANALYSIS (2004-2011)

Author : Mürşit RECEPOĞLU
Number of pages : 513-526

Summary

Bu çalışmanın amacı Wagner Yasası’nın geçerliliğini Türkiye için bölgesel düzeyde analiz etmektir. Çalışmada, 26 adet Düzey 2 bölgesinde Wagner Yasası’nın geçerliliği 2004-2011 dönemi için panel eş bütünleşme ve panel FMOLS yöntemleri ile analiz edilmiştir. Wagner Yasası’nın geçerliliğini test eden çalışmalar genelde ulusal düzeyde yapılmaktadır. Bu konuda bölgesel düzeyde yapılan çalışmalar ise oldukça azdır. Bu doğrultuda çalışmada bölgesel ekonomik büyüme ile bölgesel kamu harcamaları arasındaki ilişki Wagner Yasası kapsamında araştırılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen bulgulara göre uzun dönemde düşük gelir düzeyine sahip bölgelerde Wagner Yasası’nın geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan, çalışmanın sonuçları panelin tamamı ile yüksek gelir düzeyi ve orta gelir düzeyine sahip bölgelerde ise Wagner Yasası’nın geçerli olmadığını göstermektedir.

Keywords

Wagner Yasası, Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi

Read:330

Download: 113