TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNDE KİMLİK SORUNSALI
THE IDENTITY PROBLEM OF TURKEY ON EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS

Author : Armağan ÖRKİ
Number of pages : 658-664

Summary

Çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine inşacı bir bakış açısıyla yaklaşılıp ekonomik ve politik sorunlardan ya da uyuşmazlıklardan çok kimlik ya da bir başka ifadeyle kültür farklılığından bakılmıştır. Böylece olası bir tam üyeliğin gerçekleşme olasılığına ilişkin fikirler edinilmiştir. Çalışmada öncelikle inşacılık kuramının temel özellikleri ve kimlik ile kültür üstünde durulmuş, ardından ana bölümdeyse Avrupa Birliği ile Türkiye özelinde kimlik sorunsalına yer verilmiştir. Burada, Avrupa Birliği kimliğine ve genel olarak üye ülkelerin bu kimlikle ortak ve ayrı yanlarına değinilmiş, üyelik sürecindeki Türkiye’nin kimlik arayışı ve kültürel özgünlüğü üstünde durulmuştur. Karşılıklı etkileşimin ne derece gerçekleştiği ve gerçekleşebileceği, tepkiler ve olası veto noktaları ile genel kamuoyu izlenimlerine yer verilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında, kültürle şekillenen kimliğin önemine değinilip Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin olasılığına ve tarafların bu bağlamdaki kazanım ve kayıplarına yer verilmiştir. Çalışmada, akademik makale ve kitaplardan, kurumların çevrimiçi sayfalarından ve bazı istatistik verilerinden yararlanılmıştır.

Keywords

sosyal inşacılık, Avrupa Birliği, kimlik

Read:348

Download: 123