GELENEKSELLİKTEN FONKSİYONELLİĞE: BOZA
FROM TRADITION TO FUNCTIONALITY: BOZA

Author : Ayşe Nur SONGÜR - - Funda Pınar ÇAKIROĞLU - Gülperi HAKLI
Number of pages : 492-500

Summary

Boza, Orta Asya Türklerinden batıya Kafkasya ve Balkanlara kadar geniş bir alanda tahılların fermantasyonu ile elde edilen ve birbirinden farklı kıvam ve lezzette üretilen, hoş tat, lezzet ve besleyici özellikleri nedeniyle genellikle kış aylarında tüketilen en eski geleneksel Türk içeceklerindendir. Yapılan araştırmalar ile bozanın insan sağlığı açısından yararlı bir gıda olduğu ve fermantasyon işleminin birçok besin maddesinin miktar ve biyoyararlılığını artırdığı, ürünün duyusal özelliğini ve sindirilebilirliğini iyileştirdiği ve düşük pH değerleri ile patojen bakterilerin gelişimini engellediği belirlenmiştir. Boza, besleyiciliğinin yanı sıra içerisinde bulunan laktik asit bakterileri ve mayalar nedeniyle probiyotik özellikte taşır, geleneksel bir içecek olmak dışında fonksiyonel bir besin olarak da düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı, en eski geleneksel Türk içeceği olan bozanın hatırlanması, sağlık üzerine faydalarının ve geleneksellikten fonksiyonel gıda kategorisine taşınmasının gerekliliğinin vurgulanmasıdır.

Keywords

Boza, fonksiyonel besin, fermente gıda.

Read:423

Download: 192