BULANIK-MALAZGİRT (MUŞ) HAVZASI’NDA ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ
TEMPORAL CHANGE OF LAND USE IN THE BULANIK-MALAZGIRT (MUŞ) BASIN

Author : Kemal KIRANŞAN - - M.Taner ŞENGÜN
Number of pages : 479-491

Summary

İklim değişikliği, su, hava, toprak kirliliği, erozyon, biyoçeşitliliğin azalması gibi birçok çevre sorunu, yanlış arazi kullanımı sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yanlış arazi kullanımı kaynaklı çevre sorunlarını önlemek veya en aza indirmek için arazinin fiziki coğrafya şartları ile beşeri coğrafya şartlarının çok iyi bilinmesi ve bu özelliklere göre planlamanın yapılması gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’de lokal ölçekte Coğrafi etütlerin yapımına hız verilmelidir. Bu tür çalışmalarda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknikleri, doğru sonuçlara kısa sürede ulaşmada büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat-Van Bölümü’nde Muş Ovası’nın kuzeydoğusunda yer alan Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası, Muş ilinde Muş Ovası’ndan sonra önemli bir tarım sahası olup, yaklaşık 160.000 kişilik bir nüfusu içerisinde barındırmaktadır. Bu çerçevede, Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası’nda arazi kullanımındaki zamansal değişimleri ortaya koyan, herhangi bir Coğrafi çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası’nda 2002-2016 yılları arası arazi kullanımındaki zamansal değişimlerin, il arazi varlığı, uydu görüntüleri, topografya haritaları, GPS verileri ve arazi çalışmaları sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular kullanılarak ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilk önce il arazi varlığı verileri sayısallaştırılmış, sonra günümüz mevcut arazi kullanımı oluşturularak meydana gelen değişim tespit edilmiştir.. Yapılan incelemeler sonucunda başta yerleşim, tarım ve mera alanları olmak üzere arazi kullanımı ve örtüsünde önemli değişimlerin olduğu gözlenmiştir.

Keywords

Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası, Arazi Kullanımı, Uzaktan Algılama ve CBS, Coğrafi Etüt

Read:413

Download: 199