ÇEVRESEL GÜVENLİK VE YANSIMALARI (HATAY ÖRNEĞİNDE)
ENVIRONMENTAL SECURITY AND REFLECTIONS (AT SAMPLE OF HATAY)

Author : Şafak KAYPAK
Number of pages : 19-34

Summary

Bu çalışmanın amacı, çevre temelli meydana gelen doğal ve toplumsal sorunların çözümü için bir güvenlik çerçevesi oluşturmak ve bu doğrultuda, çevresel güvenlik anlayışının yansımalarını Hatay örneğinde konu almaktır. Günümüzde karşılaşılan çevresel sorunlar, çağımızın en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Kaynak kıtlıkları, çevre felaketleri ve terör gibi birçok sorunun, yerelden küresel düzeye kadar kendisini hissettirmesi, dünyanın her kesiminden konuya ilişkin çözüm bulma gayretlerini artırmıştır. Özellikle, konunun güvenlik boyutuyla birlikte değerlendirilmesi, bu çabaların en önemlilerinden biridir ve güvenlik boyutu, çevresel güvenlik kavramına daha fazla ilgi gösterilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda, çevresel güvenlik olgusuyla farklı şekillerde karşılaşan Hatay’da, güvenliğin konusu ve aktörlerindeki değişimler incelenecektir.

Keywords

Güvenlik, Güvenlik Anlayışı, Çevre, Çevresel Güvenlik, Hatay.

Read:317

Download: 115