ISPARTA MÜZESİ’NDEKİ DÜZ DOKUMA ÇUVALLAR
FLAT WEAVING BAGS IN ISPARTA MUSEUM

Author : Bayram DEMİRAL - - Naile Rengin OYMAN
Number of pages : 458-472

Abstract

Bu araştırmanın amacı Isparta Müzesi envanterine kayıtlı olan düz dokuma çuvalların yöre, tarih, nitelik, malzeme, teknik, kalite, renk, motif ve kompozisyon özelliklerinin belirlenmesi, eserlerin restorasyon durumu, müzeye kazandırılma şeklinin tespit edilmesi ve bu bilgilerin literatüre kazandırılmasıdır. Bu çalışmada öncelikle; müzede kayıtlı düz dokuma çuvallarla ilgili ön bilgi toplamak için müze envanterleri taranmış ve çalışma için yeterli eserin müzede bulunup bulunmadığı tespit edilmiştir. Daha sonra tespit edilen altı düz dokuma çuvalın analiz ve incelmelerinin yapılabilmesi için iznin alınması sürecinde, Isparta Müzesine başvuru yapılmış ve gerekli izinler alınmıştır. Çalışma kapsamında dokumalar, genel anlamda, tanımları, kompozisyon özellikleri gibi yönlerden ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra, fotoğrafları çekilerek, eserlerin yüzey şemaları, motifleri, kompozisyon özellikleri belirlenmiş, katalog düzeninde nitelik, malzeme, renk, boyut, motif ve kompozisyon yö

Keywords

Düzdokuma, Çuval, Müze,

Read:500

Download: 188