ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN “KÜÇÜK AĞA” ROMANININ ŞAHIS KADROSU DÜZLEMİNDE İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF THE NOVEL OF “KÜÇÜK AĞA” ON THE BASIS OF PERSONAL SQUAD IN TERMS OF ARCHETYPAL SYMBOLISM

Author : Ahmet Faruk GÜLER
Number of pages : 251-263

Abstract

Edebi metnin incelenmesinde psikoloji ile edebiyat arasındaki ilişki günümüzde daha sıkı bir bağ içerisine girmiştir. Şimdiye kadar psikoloji alanında büyük çığır açan iki ismin, kuramlarıyla psikolojide olduğu gibi edebiyat dünyasında da etkili olduğunu görmekteyiz. Bunlar Freud ve Jung'dur. Birlikte de çalışan bu iki isim bir süre sonra farklı görüşleri sebebiyle ayrılmış ve iki farklı görüş olarak psikoloji dünyasında isimlerini duyurmuşlardır. Arketipsel Sembolizm C.G.Jung’un görüşü olup edebi eserlerin dünyasında bir inceleme metodu olarak değerlendirilmektedir. Yazar tarafından Küçük Ağa karakteri Türk milletinin temsilcisi olarak eserde bulunmaktadır. Türk milletinin özellikleri roman dünyasında sembolik düzlemde yer aldığından çalışmayla bu yansımanın nasıl gerçekleştiği ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Roman, Arketipsel Sembolizm, Kahraman, Serüven, Sembol, Şahıs Kadrosu

Read:482

Download: 167