SANAT ESERİ: BİR SINIR OLUŞTURMA ÇABASI
ARTWORK: AN EFFORT TO ESTABLISH A LIMIT

Author : Barış YILMAZ
Number of pages : 190-199

Abstract

Sanatçının yaratma eylemi, onun iletisini aktarabilmesi için belli biçimlere anlam verme gayreti ile sağlanır. Anlam vermek ve anlamlandırmak biçim oluşturma ile devam ederken, ileti onun sağladığı içerik ile mümkün olur. Sanatçının yaptığı, aslında yeni yaratısını oluşturabilmek adına bir sınır oluşturma çabasıdır. Sınırları onun inisiyatifi ile çizilen, gerçekliğini ve anlamını bu sınırlar içinde barındıran, yeni bir gerçeklik yaratma durumudur bu. Sanatçı amacını ve kaygısını bu sınırlar dahilinde iletir. Sınırlara dahil ettikleri ve dışarıda bıraktıkları onun seçimi ve iletimi ile ilgili bir durumdur. Sınırlara biçimini veren ya da biçimin kendisi olan, onun seçme, ayıklama işlemi ile açıklanabilir. Sanatçının düşsel izlerini taşıyan, kendi bedeninin sınırlarının dışında, yeni sınırlara sahip yeni bir varlık yaratma durumu, sanat nesnesinin oluşumunu da sağlayandır.

Keywords

Sınır, Yaratım, Yapıt, Yönelim

Read:525

Download: 181