NAHÇİVAN HAN SARAYI
THE NAKHİCHEVAN KHAN PLACES

Author : Serap BULAT
Number of pages : 376-387

Abstract

XVIII. yüzyılda Azerbaycan hanlıklara parçalanır ve XVIII. yüzyılın ortalarında Nahçıvan'da, yarı Nahçıvan Hanlığı oluşur. Hanlığın başkenti Nahçıvan şehri olmakla, devleti Kengerliler sülalesinden olan, Han ve beyler idare etmektedir. Bu dönemde Nahçivan’da çeşitli kesimlerden halk yaşamaktadır. Nahçivan’da, bu dönemde, şehir topraklarında yerleşim yerlerinin inşasına geniş yer verilmiş olduğu, araştırmalardan anlaşılmaktadır. Şehirin yerleşim alanından günümüze kalan han ve beylere ait konutlar kendine has mimarisi özellikleri ile seçilmektedirler. Bu evler arasında Kengerliler ailesine ait olan Saray kompleksi, özel bir yere sahiptir. Saray XVIII. yüzyılda, İhsan Han’ın babası, Kelbeli Han Kengerli tarafından yaptırılmıştır. Saray binası eski Kale mahallesinde, Mümine Hatun Türbesi’nin 50-60 metre ilerisinde, “Han Diki” denilen bölgede, yüzü doğuya doğru inşa edilmiştir. Saray kompleksi, 382 m² olan iki katlı Saray binasından ve 336 m² alanı olan yardımcı bina

Keywords

Nahcivan, Han, Saray, Mimarlık, Halı.

Read:510

Download: 172