TÜRKMEN TOPLULUKLARINDA SOSYO-KÜLTÜREL VE KÜLTSEL BOYUTLARI İLE AT VE AT SÜSLEMELERİ
HORSE AND HORSE ADORNMENTS AMONG THE TURKMEN TRIBES WITH THEIR SOCIO-CULTURAL AND CULTIC DIMENSIONS

Author : Sibel KILIÇ
Number of pages : 166-189

Abstract

Türkmenistan alan araştırmasının sonuçlarını içeren bu çalışmada, Türkmen topluluklarının geçmişten bugüne yaşamlarının önemli bir parçası olan atın anlam ve önemine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Nitekim, Eski Türk gelenekleri ve sosyo-kültürel dokusunun konsantre ifadesi olan “At-Avrat-Silah” üçlemesinde önemli bir mihenk olan at, tarihten günümüze değin önemini korumaya devam etmektedir. At Türkmen topluluklarının sağlığında, hastalığında ve ölümünde yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olup aynı zamanda Göktengri’ye sunulan en temel adak hayvanıdır. Nitekim eski Türk topluluklarının yaşam biçimleri irdelendiğinde at ile gerek dünyevi gerekse uhrevi bakımdan çok özel bağlar kurdukları görülür. Öyle ki at, etiyle, sütüyle, gücüyle, hızıyla bir hayvandan beklenen maksimum faydaya sahip olmasının yanı sıra bir insandan beklenen vefa, dostluk, sığınma, korunma gibi yönleri ile bir çok insani özelliklere ve öneme de sahiptir. Tüm bu dünyevi özelliklere, atın öteki dünyaya yapılan

Keywords

At, Türkmen Atı, Eski Türklerde At,

Read:541

Download: 201