YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİSİ: DENİZLİ İLİ UYGULANABİLİRLİK ARAŞTIRMASI
RENEWABLE ENERGY SOURCES AS THE SOLAR SYSTEM: APPLİCABİLİTY of DENİZLİ RESEARCH

Author : Mevhibe AY TÜRKMEN - - Mustafa BAYHAN - Zafer DURAN
Number of pages : 151-165

Abstract

Günümüzde meydana gelmekte olan çevresel ve iklimsel değişim tüm ekonomileri köklü bir şekilde etkilemektedir. Bu değişimin en büyük nedenlerinden biri de uzun yıllar boyunca uygulanan ekonomik kalkınma ve büyüme stratejilerinin, fiziksel, beşeri ve maddi sermayenin hızlı bir şekilde tüketilmesini desteklemesi, doğal kaynak kullanımında ekosistem dengesini göz ardı etmesidir. Türkiye’de imalat sanayiinin en önemli girdilerinden birini oluşturan enerji kaynakları, ihtiyacın oldukça altında üretilebilmektedir. Bu durum Türkiye’yi hızla büyüyen bir enerji ithalatçısı ülke konumuna getirmektedir. Bu koşullar altında Türkiye’de güvenilir ve sürdürülebilir enerji arzını sağlamanın yolu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmekten geçmektedir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan Denizli ili imalat sanayiinde, yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisinin mevcut yasal ve mali şartlar çerçevesinde uygulanabilirliği araştırılmış; elde edilen bulgularla

Keywords

Denizli imalat sanayii, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji

Read:536

Download: 192