GÖÇ VE RUH SAĞLIĞI İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND MENTAL HEALTH

Author : Ceren ACARTURK
Number of pages : 137-150

Abstract

Göç oldukça karmaşık bir olgudur. Göçmenlerin göç etme motivasyonu (isteğe bağlı- zorunlu), göç boyunca yaşadıkları, sonrasındaki uyum süreçleri farklı olmakla beraber, göç tüm göçmenler için önemli bir yaşam olayıdır. Literatür göçmenlerde ruh sağlığı sorunlarının yaygınlığına dair farklı bulgular ortaya koymakla beraber birçok çalışma belli göçmen gruplarında yüksek oranda ruhsal soruna rastlamıştır. Bu çalışmada, Bhugra’nın göçün ruh sağlığına etkisini açıklarken kullandığı 3 basamaklı model (göç öncesi, göç, göç sonrası) temel alınarak, çeşitli değişkenler ışığında göçmen ruh sağlığı incelenecektir. Çalışmanın amacı, göçmenlerde hangi değişkenlerin ruhsal sorunlar açısından önemli olduğunu ortaya koymaktır. Böylece hedeflenen, özellikle ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların göçmen gruplarla çalışırken dikkat edebilecekleri değişkenleri sunmaktır.

Keywords

Göç, Ruh Sağlığı, Akültürasyon, Travma sonrası stress bozukluğu

Read:570

Download: 209