İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLEN CASUSLUK FAALİYETLERİ
DURING THE SECOND WORLD WAR ESPİONAGE ACTİVİTİES İN TURKEY

Author : Savaş SERTEL
Number of pages : 95-124

Abstract

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyanın en önemli casusluk merkezlerinden biri olmuştur. Savaş sırasında İngiliz, Alman, Amerikan ve Rus ajanları çeşitli entrikalarla ülkelerine avantaj sağlamaya çalışmışlardır. Türkiye, Müttefik çalışmalarına müsamahakâr davranırken, Mihver çalışmalarına karşı sert tedbirler almıştır. Bununla beraber Rus faaliyetlerine karşı da son derece dikkatli olmuş ve önleme çalışmaları yapmıştır. Hatta Almanların Rus sınırında telsiz ve ikmal üssü kurarak Rusları zayıflatmasına göz yummuştur. İstanbul tüm istihbarat birimleri için önemli bir merkez olmuştur. Doğu illeri, Rusya ve Ortadoğu ülkelerine yakın olmasından dolayı büyük devletlerin dikkatini çekmiştir. Ege kıyıları ise İngiliz (Special Operation Executive) ve Amerikan (Office of Strategic Services) istihbarat teşkilatlarının Mihver işgalindeki Balkan ülkelerine denizden yapacakları operasyonlar için üs olmuştur. Türkiye, 1926 yılında kurulan MAH (Milli Emniyet Hizmeti) aracılığıyla 1939-1945 yı

Keywords

İstihbarat, Casusluk, Türkiye, OSS, SOE, Operasyon, İstanbul.

Read:524

Download: 184