TEZGAHIN PANAROMASINI ÇIKARMAK: SEYYAR ESNAFI (ANKARA YÜKSEL CADDESİ ÖRNEĞİ)
MAKING AN INVENTORY OF THE STALL’S PANORAMA: PEDDLARS (ANKARA YÜKSEL STREET CASE)

Author : Erhan ÖZCAN
Number of pages : 341-358

Abstract

Bu çalışma Yüksel Caddesi’nde seyyar satıcılık faaliyeti yürüten seyyar satıcıları, mekanla kurdukları ilişkilenme pratikleri ve (kamusal) mekanı üretme örüntüleri açısından ele almaktadır. Saha çalışması ve saha gözlemlerine dayanarak toplanan veriler eşliğinde yürütülen tartışmalar sonucunda, seyyar esnafının mekanı yatay bir metinlerarasılığı işaretleyecek biçimlerde devindirdiği görülmüştür. Saha çalışması sonucunda elde edilen veriler, mekanın soyut bir boşluk olmadığını, içerisinde yaşayan toplumsal gruplar tarafından üretildiğini; mekanın maddi koşullar/zorunluluklarla bağlantılı şekilde devindirilerek şekillendirildiği gerçeğine işaret etmiştir. İktidarı yansıtan/içeren mekanın seyyar satıcılar tarafından gerçekleştirilen izinli ihlaller sonucunda şekillendirilmiştir. Bu bağlamda, iktidarın toplumsal alana yayarak kurumsallaştırmaya uğraş verdiği davranış kalıplarının niyet edilen şekilllerde yeniden üretilmediği; hedefinden saptığı gözlemlenmiştir. Aşağının kampı izinli ihlal

Keywords

Seyyar esnafı, Yüksel Caddesi, mekan, iktidar, aşağının kampı

Read:522

Download: 184