TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜN ÖLÇÜMÜ: HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ÖRNEĞİ
THE MEASUREMENT OF COMPARATIVE ADVANTAGE IN TEXTILE AND CLOTHING SECTOR: THE CASE OF INDIA AND PAKISTAN

Author : Dilek ŞAHİN
Number of pages : 125-136

Abstract

Tekstil ve hazır giyim sektörü dünyanın en eski sanayilerinden biridir. Bu sektör ülkelerin ekonomik büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı 2000-2014 dönemlerinde Hindistan ve Pakistan’ın tekstil ve hazır giyim sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğünü analiz etmektir. Çalışmada, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Ticaret Dengesi Endeksi kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada analiz edilen tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim haritası oluşturulmuştur. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Hindistan’ın SITC 651, SITC 652, SITC 653, SITC 654, SITC 656, SITC 658, SITC 659, SITC 841, SITC 842, SITC 843, SITC 844, SITC 845, SITC 846 kodlu sektörlerde 2000-2014 dönemlerinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, Hindistan SITC 655, SITC 657 kodlu sektörlerde karşılaştırmalı dezavantaja sahiptir. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler endeksi Pakistan’ın

Keywords

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Ticaret Dengesi Endeksi, Üretim Haritası.

Read:505

Download: 172